Tarieven

Wanneer? Op Zaterdag 24 februari 2018 van 10u tot 16u

Op Zondag 25 februari 2018 van 10u tot 14u

 

Waar ? In ons clubhuis, Bosstraat 74, Groot-Bijgaarden

 

Noteer deze data want enkel op deze data kan er ingeschreven worden.

Indien het voor u op voorvermelde data niet mogelijk is om naar het clublokaal te komen,

verzoeken wij U uitdrukkelijk uw lidgeld aan een ander persoon mee te geven.

 

De betaling gebeurt, per voorkeur, via een bankterminal. Vergeet dus uw bankkaart niet!!!

Bij laattijdige betaling zal er een supplement van € 5,00 worden aangerekend.

 

De aanvaarding van nieuwe leden gebeurt eveneens op deze data in het clubhuis. Een recente pasfoto is niet meer vereist, de inschrijvingen zullen gebeuren op basis (scanning) van de identiteitskaart.

 

Deze inschrijving geldt als hernieuwing van het lidmaatschap binnen onze club.

Gelieve te noteren dat, overeenkomstig artikel 6 der statuten en artikel 4 van het huishoudelijk reglement, een lid als ontslagnemend wordt beschouwd wanneer het zijn/haar lidgeld niet heeft betaald binnen de zeven kalenderdagen volgend op de datum van de inschrijving.

 

Inwoner Groot-Dilbeek

Inwoner buiten Groot-Dilbeek

Volwassenen

120 €

170 €

 

 

 

Jongeren onder 18 jaar

 

 

1e en 2e lid van het gezin

70 €

110 €

3e,4e en 5e lid van het gezin

45 €

65 €

6e en volgende leden

30 €

35 €

Inschrijven en tarieven