Home
Open op donderdagen vanaf 20u00

Beste leden,

 

Het Dagelijks bestuur van TRGB heeft de eer U uit te nodigen tot de Algemene Statutaire Vergadering van onze Club, die zal doorgaan op vrijdag 14 Februari 2020 om 19u00 in het Clubhuis van TRGB, gelegen te Groot-Bijgaarden, Bosstraat 74.


Dagorde :

1) Verwelkoming van de leden.

2) Bespreking en goedkeuring nieuwe statuten en huishoudelijk reglement TRGB,

3) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van 22/2/2019.

4) Goedkeuring van de rekeningen en de balans van 2019 en van de begroting 2020.

5) Verslag activiteiten 2019 en programma 2020.

6) Uittredend en niet-herverkiesbaar :

 

  • Niemand is uittredend. Blijven 3 openstaande functies binnen huidig bestuur.

 

Kandidaturen voor toetreding tot het bestuur kunnen ingediend worden tot 7 dagen voor de Algemene Vergadering via mail aan onze secretaris els_meyer@hotmail.


7) Rondvraag

 

Sportieve groeten

Julien Du Bois

Voorzitter TRGB

!!!!   Zaterdag 29/2/2020 : ontmoeting TRGB & SDI = geannuleerd  !!!!


agenda 2020


14/2:  Alg. Stat. Vergadering 

15/2:  Inschrijvingen

16/2:  Inschrijvingen 


20/3:  Friday Dinner


3/4:    Opening BAR 

4/4:    Opening Zomerseizoen

18/4 :  Instuif 2020 


1/5: Aspergeweekend

2/5: Aspergeweekend

3/5: Aspergeweekend

21/5: Ladies & Gentlemen tornooi


12/6 - 21/6: Tennis Vlaanderen -Hyunday Tornooi


6/7 - 10/7: Jeugdstage

21/7: Uitnodigingstornooi


3/8 - 7/8: Jeugdstage

15/8: Fietstocht

27/8: Ladies Day


12/9: Mosselfestijn

13/9: Mosselfestijn

26/9: Sluitingstornooi & Uitstuif