Tarieven


Lidgeld / seizoen

Volwassenen

130 €Jongeren onder 18 jaar


1e en 2e lid van het gezin

70 €

3e,4e en 5e lid van het gezin

45 €

6e en volgende leden

30 €

Inschrijven en tarieven

* U betaalt lidgeld voor het zomerseizoen van april tot en met september 2020

Het lidgeld is samengesteld uit een TRBG-bijdrage en een Tennis Vlaanderen-bijdrage. Door lid te worden van TRGB wordt u ook automatisch lid van Tennis Vlaanderen en bent u ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij Ethias.


Wanneer?  Op Zaterdag 15 februari 2020 van 10u00 tot 16u00

                Op Zondag 16 februari 2020 van 10u00 tot 14u00


Waar ?       In ons clubhuis, Bosstraat 74, Groot-Bijgaarden


Noteer deze data want enkel op deze data kan er ingeschreven worden.

Indien het voor u op voorvermelde data niet mogelijk is om naar het clublokaal te komen,

verzoeken wij U uitdrukkelijk uw lidgeld aan een ander persoon mee te geven.


De betaling gebeurt, per voorkeur, via een bankterminal. Vergeet dus uw bankkaart niet!!!

Bij laattijdige betaling zal er een supplement van € 5,00 worden aangerekend.


De aanvaarding van nieuwe leden gebeurt eveneens op deze data in het clubhuis. Een recente pasfoto is niet meer vereist, de inschrijvingen zullen gebeuren op basis (scanning) van de identiteitskaart.


Deze inschrijving geldt als hernieuwing van het lidmaatschap binnen onze club.

Gelieve te noteren dat, overeenkomstig artikel 6 der statuten en artikel 4 van het huishoudelijk reglement, een lid als ontslagnemend wordt beschouwd wanneer het zijn/haar lidgeld niet heeft betaald binnen de zeven kalenderdagen volgend op de datum van de inschrijving.